חברת הגליל העליון מתמחה בהובלות מגוונות

מסוגים שונים:

הובלת ציוד קל כבד – הובלות מיוחדות, מורכבות

והובלת אוריאה.

פתרונות הובלה מתקדמים

הובלת דלקים
שירותי הובלה - הגליל העליון

בטיחות

החברה פועלת ומקפידה על הפעלת הציוד והמערכות בתנאי בטיחות כמתחייב.

החברה שמה לעצמה את נושא הבטיחות בעדיפות עליונה תוך הקפדה על עמידה מלאה בתקנים הנדרשים.

כח האדם של החברה עובר הכשרות והשתלמויות מקצועיות תקופתיות ומיומן בכל אחד מסוגי ההובלה הניתנים על ידינו.

החברה מחויבות ליישום דרישות התקן הבינלאומי :9001:2008 ISO.

הובלת מכולות
הובלות בגליל העליון

מדיניות האיכות של החברה

החברה פועלת לשפר את יכולתה בתחום עיסוקה ע"י שמירה ושיפור שביעות רצון הלקוחות .

בהתאם למחויבות זו עומדים לנגד עינינו היעדים הבאים:

 

  • שאיפה מתמדת לפעולה באופן מקצועי ויעיל, למידה והפקת לקחים. כל זאת תוך כדי מחויבות ליישום דרישות התקן הבינלאומי 9001:2008 ISO

  • הקפדה על איכות ויושר מקצועי.

  • מתן שירות בהתאם לדרישות ולצפיות הלקוח ,ברמה ואיכות גבוהים תוך פעילות שיפור מתמדת.

  • טיפול מהיר ואדיב בכל תלונה של לקוח.

  • הקפדה על שמירת החוק ותקנות התעבורה.