שירותי הובלה - הגליל העליון

הובלת תוצרת חקלאית

הובלות תוצרת חקלאית בכל התחומים מהשדה/פרדס/מטע ליעדים.

הובלת חלב גולמי מהרפתות למחלבות.

הובלות עופות בכל השרשרת - תערובת עופות חיים והפצה לשווקים.

הובלה בנתמכים מצוידים במערכת להפעלת הקירור לתוצרת חקלאית מקוררת

(עגלת וילונות קירור).

הובלת דשן.

הובלת מכולות רמסע לסוגיהם (גונדולות בניין ופינוי מכולות אשפה).